Tiến trình vãng sinh lưu xá lợi – PT Thành Xuân Hậu 16 tuổi, ung thư máu (Phần 1)

“Thành Xuân Hậu đau chứ Phật A Đi Đà không đau, tâm Phật A Di Đà không bao giờ đau cả… Chỉ Thành Xuân Hậu đau thôi chứ tâm con không bao giờ đau! Cháu đau đến mấy cháu cũng nghĩ là cháu không đau. Cái cục thịt vớ vẩn này nó đau thôi, cháu chỉ mượn tạm cái cục này một tý thôi rồi cháu đi ngay ấy mà” – Phật tử Thành Xuân Hậu, pháp danh Phúc Hỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *