Hệ thống lại một số kiến thức chính yếu của nền giáo dục Phật Đà trong thời đại CNTT – Phần 1


Trong thế giới hiện tượng này buồn và vui, khổ và sướng là 2 mặt không thể tách rời.Nếu bạn chỉ muốn hưởng vui sướng từ cái thế giới hư vọng này mà lại không muốn gặt hái khổ đâu thì đó là điều không thể, nếu bạn muốn thoát khổ đâu cách duy nhất là bạn phải từ bỏ những đam mê, dục vọng ở thế giới này. Chỉ có trí tuệ chân thật thấu rõ bản chất duyên sinh của mọi sự vật hiện tượng ở thế giới này mới có thể giúp ta buông xã vạn duyên mà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và con đường dẫn ta thoát ra khỏi những mê lầm, vui buồn, sướng khổ này là con đường Bát Chánh Đạo


TỔNG KẾT LẠI THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN, BÁT THỨC VÀ 3 CÁNH CỬA GIẢI THOÁT

1.Là căn bản vô minh (A lại da thức) thấy được mắt xích này giúp ta quán được tánh không nhờ đó sẽ khiến cho tâm PHÂN BIỆT được giảm dần.

2.Là mắt xích Xúc và Thọ khi mà ý thức hoạt động sinh ra cái thấy,cái hiểu,cái biết. Thấy được điều này sẽ giúp ta quán được vô tướng, vô ngã nó sẽ khiến cho sự ái nhiễm và tâm chấp trước được giảm dần.

3.Là mắt xích Ái, nó là động lực thúc đẩy khiến ta hành động, khiến ta nắm giữ , khi thấy được bộ mặt thật của nó (quán vô dục) sẽ khiến sức mạnh của nó bị giảm thiểu rất nhiều giúp ta tránh phải tạo nghiệp và giúp ta buông xả được sự chấp trước, từ đó mà ngã chấp từ từ thuyên giảm.

4.Là mắt xích Thủ, Hữu nơi mà Mạt na thức được hình thành (đây là cành ngọn vô minh) thấy được điều này sẽ giúp ta quán được vô tác, vô nguyện. Nó sẽ giúp ta tránh khỏi việc tạo ra cái nghiệp luân hồi sanh tử.

5.Là mắt xích Hành động sinh ra Ý thức và tùy vào hành động nào mà ý thức sẽ tạo ra Vô biểu sắc tương ứng, nó  là một loại danh sắc được móc ra từ cơ sở dữ liệu là Mạt na thức, một khi đã tạo nghiệp thì ta phải chịu thọ báo Sinh, lão, bệnh tử thấy được điều này sẽ giúp ta quán được sự khổ và vô thường nhờ vậy mà ta tránh tạo thêm các ác nghiệp và giúp ta thâu nhiếp được lục căn.

6.Là mắt xích Lục Nhập, thấy được điều này sẽ giúp ta thâu nhiếp lục căn (Khi lục căn bớt hoạt động thì ý thức và tiền ngũ thức cũng giảm hoạt động theo), hổ trợ cho việc tịnh niệm tiếp nối.

7.Là mắt xích Xúc , Khi đi đứng nằm ngồi mặt áo ăn cơm ta phải luôn nhớ niệm Phật (tịnh niệm tiếp nối) để chuyển hướng Ý thức không để cho nó khởi lên PHÂN BIỆT khi tâm thức tiếp xúc với cảnh bên ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *