DUYÊN KHỞI, GIÁO PHÁP TINH YẾU VÀ CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT TẬP 2 P 3
https://www.youtube.com/watch?v=XfMEd6GxVjo

Duyên Khởi Tập 2 – Phần 3

Trong 2 bài chia sẽ lần trước chúng tôi đã đưa ra nhiều hình ảnh ví dụ nhằm
DUYÊN KHỞI GIÁO PHÁP TINH YẾU VÀ CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT TẬP 2 PHẦN 2
https://www.youtube.com/watch?v=bx88iiWwpAY

Bài chia sẽ lần trước chúng tôi có giới thiệu sơ qua về 12 mắt xích của thập nhi nhân duyên, nhưng chỉ
DUYÊN KHỞI GIÁO PHÁP TINH YẾU VÀ CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT TẬP 2 PHẦN 1
https://www.youtube.com/watch?v=XezF7GvzlvY

giáo pháp nền tảng của đức Phật có gì mới mẽ mà sau 3000 năm nó vẫn còn nguyên giá trị không hề bị mai
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 002 (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=Nahb-XJiNyw&index=2&list=PLS1qGEdEAca2dgANlMAB_n1JLWv4WIsU8
Tập 02
Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hương Cảng Phật
Giáo Lý Duyên Khởi - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=A7JkC7Nhjt8
Pháp Âm Thích Giác Nhàn 2017 Mới Nhất - Niệm Phật Vãng Sanh, Tiêu Tai Giải Nạn
https://www.youtube.com/watch?v=aOLA3hpcEcI
Tứ Diệu Đê ( 4 Sự Thật ) - 1/11 - HT. Thích Nhất Hanh
https://www.youtube.com/watch?v=t7O6ScApAmA

NỀN TẢNG PHẬT HỌC