Phap Hoi Niem Phat (Su Phu Thich Quang Tam) Reinach (Phan 2)

Phap Hoi Niem Phat (Su Phu Thich Quang Tam) Reinach (Phan 2)

– Tác giả: HT Thích Quảng Tâm

Phap Hoi Niem Phat tai Reinach, Switzerland.
With Su Phu Thich Quang Tam.

Ngay 12-13/09/2015

Từ khóa tìm kiếm:phap hoi niem phat su phu thich quang tam reinach phan 2

(11)

Ảnh hồ sơ của khánh hồ trọng
Người đăng
-