Kinh Phạm Võng– Giới trọng thứ 8 – Thích Thiện Chơn nghephap.vn

Kinh Phạm Võng– Giới trọng thứ 8 – Thích Thiện Chơn nghephap.vn

– Tác giả: Thích Thiện Chơn
– Xem các bài khác cùng tác giả Thích Thiện Chơn tại đường link sau: Youtube Playlist
Giới Luật
Tỳ Kheo– Thích Thiện Chơn

Từ khóa tìm kiếm:kinh pham vong gioi trong thu 8 thich thien chon

(6)

Ảnh hồ sơ của Thảng Hồ Trong
Người đăng
-

Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML và các thuộc tính